Rengör motorn från smuts och vätskespill. OBS! Vi tar ej på oss ansvaret för att åtgärda eventuella motorproblem eller driftstörningar som kan uppstå i samband med motor tvätt. självklart försöker vi att minimera risken för att problem ska uppstå.

Motortvätt